Psychotherapie

Psychotherapie richt zicht op de behandeling van psychische klachten door gesprekken met een psychotherapeut. Deze gesprekken richten zich op het ontdekken, herkennen en begrijpen van onbewuste gevoelens en gedachten. De intensiteit is daarbij wisselend, variërend van een sessie per twee weken tot circa tweemaal per week. Een sessie duurt hierbij 45 minuten. Het doel is om structurele veranderingen teweeg te brengen in hoe u zich voelt, gedraagt of denkt.

In de praktijk kan ik overweg met een breed scala aan problematieken. In de loop der tijd heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van de volgende klachten:

  • Angst- en dwangklachten
  • Stemmingsklachten
  • Regulatieproblemen
  • Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase
  • Relatieproblemen
  • Trauma’s
  • Problemen rond zingeving en identiteit
  • Acculturatieproblemen

Psychotherapie wordt in de regel (gedeeltelijk) vergoed door ziektekostenverzekeraars, zie ook onder Kosten. Voorwaarde is hierbij dat de behandeling volgens zogenaamde diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) wordt opgesteld en gedeclareerd.

Een aanzienlijk intensievere vorm van behandeling is de psychoanalyse. Hierbij vinden drie- tot vijfmaal per week sessie plaats. Voor meer informatie klik links.

Voor meer informatie over psychotherapeutische behandelingen verwijs ik graag naar de Clientenfolder van de LVVP en de website van de NVPP.

Voor de praktijk is een Kwaliteitsstatuut beschikbaar. Dit statuut is op de praktijk op verzoek ter inzage.

Link naar LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/

Link naar NVPP: https://www.nvpp.nl/