Psychoanalyse

Psychoanalyse is een therapievorm die gebaseerd is om een zeer intensief therapeutisch contact. Een analyse duurt in de regel meerdere jaren, waarbij de patiënt drie- tot vijfmaal per week voor een sessie van 45 minuten komt.

Een kenmerkend verschil met psychotherapie is dat de patiënt meestaal op een bank ligt. Bedoeling daarvan is dat de patiënt zijn/haar gedachten zo vrij mogelijk kan uiten (vrije associatie) en de analyticus zich in deze gedachten kan inleven. Door de afwezigheid van directe interactie met de analyticus kan de patiënt zich beter op zijn binnenwereld richten.

Een psychoanalyse vraagt het nodige van de patiënt, met name tijd, motivatie en incasseringsvermogen. Juist dat laatste is een noodzaak omdat zeer intensief naar de eigen gedachten, gevoelens en drijfveren gekeken zal worden. Dit kan confronterend zijn. Om die reden wordt vooraf zeer zorgvuldig gekeken of een psychoanalyse voor de behandeling nodig en voor de patiënt mogelijk is.

For meer informatie over de psychoanalyse zie bijvoorbeeld de volgende video’s:

Een psychoanalyse komt niet in aanmerking voor vergoeding via de ziektekostenverzekering. Dat betekent dat de patiënt de kosten in de regel zelf zal moeten dragen. De gemaakte kosten kunnen echter wel als bijzondere ziektekosten bij de Belastingdienst opgegeven worden. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur.