Psychotherapie in het Basispakket
Psychotherapie valt onder de verzekerde zorg van het Basispakket en wordt in veel gevallen nog steeds grotendeels door de zorgverzekering vergoed, hoewel de vergoedingspercentages sterk kunnen verschillen per behandeling en per verzekeraar. Vereiste is in ieder geval dat u een verwijzing van de huisarts hebt voor psychotherapie binnen de gespecialiseerde GGZ. Wat betreft vergoedingspercentages adviseer ik u om goed bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat uw rechten zijn. Zie ook de Clientenfolder van de LVVP (www.lvvp.info)
Zorgverzekeringen

De verzekerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is sterk in beweging. Verzekeraars en overheid hebben besloten dat de gespecialiseerde GGZ beperkt moet worden en zetten actief in op (zeer) kortdurende behandelingen in de basis-GGZ bij huisarts of Riagg. Om dit te bereiken hanteren verschillende verzekeraars zeer nadrukkelijk beperkte vergoedingspercentages en omzetplafonds voor behandelaars, waardoor patienten in de praktijk lang niet altijd een vrije keus meer hebben bij wie ze in behandeling gaan: als het plafond bereikt is, moet de patient naar een andere behandelaar worden verwezen. Ongeacht de ruimte in de praktijk. Dit speelt versterkt bij naturapolissen en zogenaamde “budgetpolissen”. Informeer u daarom goed bij uw verzekeraar!

Bovendien stellen de meeste verzekeraars verplicht dat informatie over klachten van patienten en effecten van de behandeling worden gerapporteerd voor vergelijkingsstudies aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Ik heb daarom niet met alle verzekeraars meer contracten. Per 1 januari 2020 heb ik contracten met de volgende verzekeraars:

  • DSW (incl Stad Holland en InTwente)
  • ONVZ (incl PNOzorg, VvAA)
  • Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ).

Maar ongeacht de zorgverzekering bent u altijd bij mij welkom!

Tarieven en vergoeding

De vergoeding wordt bij verzekerde zorg altijd gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC’s). DBCs hanteren een minimum en maximum behandeltijd voor een vast tarief. Het gemiddelde tarief komt op circa 130 Euro per uur uit. Bij langere behandelingen binnen dezelfde DBC wordt dit lager, bij kortere behandelingen wordt dit hoger. Zie hiervoor informatie van  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij het sluiten van een DBC ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur, die via het factureringsbureau Axians verstuurd wordt. Als u deze factuur zelf ontvangt, dient u ook zelf te betalen en kunt de factuur vervolgens voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar indienen. In dat laatste geval blijft u overigens wel verantwoordelijk voor de volledige betaling. In overleg zijn in sommige gevallen betalingsregelingen mogelijk. 

Voor niet-verzekerde zorg en zelfbetalers hanteer ik een vast tarief van 90 Euro per behandelsessie. 

Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of, en tot welk deel, zij de kosten van de psychotherapeutische behandeling vergoeden. Naturapolissen zullen in de regel een beperkter deel vergoeden dan een restitutiepolis en goed vergelijken loont. Restitutiepolissen worden tot dusverre nog door de meeste zorgverzekeraars aangeboden, als hoofdproduct of als alternatief naast een naturapolis. De restitutiepolis als hoofdproduct vindt u ondermeer bij ONVZ, VVAA, PNO en de Amersfoortse. Bij budgetpolissen dient u zelf goed na te gaan of vergoeding plaats vindt.

Kosten psychoanalyse
Psychoanalyses worden niet vergoed door zorgverzekeraars. De kosten bedragen 90 Euro per behandelsessie. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor fiscale aftrek bijzondere ziektekosten, waardoor u een aanzienlijk deel van de kosten van uw inkomen kunt aftrekken. Bovendien is in sommige gevallen financiele ondersteuning bij speciale fondsen mogelijk en ik kan met u een betalingsregeling afspreken. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen en dan kijken wij gezamenlijk naar de mogelijkheden.
Zelfbetalers
Het komt regelmatig voor dat patienten – ondermeer om privacy-redenen – ervoor kiezen om de kosten geheel zelf te betalen. In dat geval ontvangt u in principe maandelijks een factuur. Uw verzekeraar ontvangt van mij dan geen informatie over de behandeling en facturatie.
Privacy-verklaring
Bij declaraties bij zorgverzekeraars staat normaal de hoofd-DBC vermeld. Dit is zo landelijk geregeld. Als u hier bezwaren tegen hebt, hebt u het wettelijk recht om een zogenoemde privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen. In dat geval wordt de hoofd-DBC niet aan de zorgverzekeraar verder gegeven. U dient dit dan direct bij de intake aan te geven.
Vaste behandeluren en No-show beleid

Ik werk met vaste behandeltijden en reserveer therapietijd voor mijn patiënten. Deze tijd is voor u. Uw behandeling is gebaat bij continuiteit en regelmaat en dat betekent dat lange onderbrekingen niet wenselijk zijn en dat vakanties zo goed mogelijk afgestemd moeten worden met de praktijkvakanties. Deze zijn afgestemd op de regionale schoolvakanties. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de schoolvakanties te volgen, kunt u in overleg met mij maximaal 3 weken buiten de schoolvakanties aanvragen. U ontvangt ca. 2x per jaar een overzicht van de praktijksluitingen.

In het geval dat u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet verschijnt, geldt dit als een no-show. Hiervoor ontvangt u een rekening die u zelf dient te betalen, een no-show kan niet als behandeluur bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Kort samengevat:

  • Het behandeluur is voor u en staat vast gereserveerd.
  • U houdt met uw eigen vakantieplanning rekening met de praktijkvakanties. U kunt – vooraf – maximaal 3 extra weken voor vakantie aanvragen.
  • Indien u minder dan 24 uur voor de afspraak afzegt, betaalt u het volledige behandeltarief van 90 Euro
  • Afzeggen dient per e-mail te gebeuren.