Actueel

 Als u ziek bent

Als u koorts heb of grieperig bent, blijft u thuis.

Indien noodzakelijk kunnen therapiegesprekken (gedeeltelijk) via videobellen plaatsvinden. Hiervoor maak ik gebruik van beveiligde digitale communicatiesoftware die geschikt is voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Vakanties/afwezigheid

De praktijk is gedurende schoolvakanties (gedeeltelijk) gesloten. In de praktijk wordt aangegeven wat de sluitingsdata zijn.

Bij ziekte en andere onverwachte afwezigheid wordt u mobiel of per e-mail geinformeerd. Geeft u daarom altijd uw wijzigingen in telefoonnummer of email direct door.

Aanleveren ROM gegevens

In de loop van de behandeling wordt op periodieke basis de voortgang gemonitord met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM). Op dit moment levert de praktijk, op advies van de LVVP, geen geanonimiseerde ROM-data door aan de Stichting Benchmark in afwachting van nieuwe wetgeving die de privacy van de respondenten waarborgt.

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben opdat de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliënten. U kunt in mijn praktijk mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Klachtenregelement

Als u zorgen of klachten heeft over de behandeling of bejegening door uw psychotherapeut, kunt u die in eerste instantie het beste bespreken met uw behandelaar zelf. Als het niet lukt de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info) voor advies, en kunt u eventueel een klacht indienen.

Privacy (AVG):

Het privacystatement van de praktijk vindt u op deze website en is op verzoek in te zien op de praktijk.

Crisisdienst

De praktijk levert geen crisisdienst. In noodgevallen moet u tijdens de avonduren en in het weekeind via uw huisarts contact opnemen met de algemene crisisdienst. Tijdens langere vakanties is een vervangingsregeling van toepassing en kunt u overdag contact opnemen met de praktijkvervanger.