Aanmelden Psychotherapie

U kunt u het beste telefonisch of per e-mail aanmelden. Zie de contactpagina voor contactinfo en spreekuren. In een eerste vrijblijvend telefonisch contact zullen we nagaan of mijn aanbod mogelijk bij uw hulpvraag past. Als dat het geval is, maken we een vervolgafspraak voor een intakegesprek. Mochten we in het telefoongesprek besluiten dat mijn aanbod niet goed bij uw behoefte aansluit, help ik u bij het vinden van betere mogelijkheden.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk hebt u van uw huisarts of specialist een verwijsbrief voor de Gespecialiseerde GGZ nodig. Naast de gebruikelijke informatie moet in deze verwijzing expliciet het volgende staan:

  • de klachten of stoornis waarvoor verwezen wordt
  • dat het om een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ voor psychotherapie gaat.
  • datum van verwijzing (maximaal 6 maanden oud)
  • AGB code van de verwijzer

Let op: zonder deze verwijsbrief kan het intake niet doorgaan! Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Intake en indicatiestelling

De intake bestaat typisch uit een of meerdere gesprekken, waarbij we de hulpvraag nader onderzoeken en ik een passende diagnose en een behandelaanbod kan opstellen. De diagnose en het behandelaanbod worden in een multi-disciplinair team van collega-behandelaren getoetst. Dit team stelt gezamenlijk de definitieve indicatie op. 

Als we het eens zijn over diagnose, indicatiestelling en behandelaanbod, is dit de basis voor een behandelplan. De therapie start vervolgens met dit behandelplan als leidraad. Als er geen passend aanbod mogelijk is, zal ik u doorverwijzen naar een meer geschikte behandelaar.

Samenvattend: u neemt het beste eerst telefonisch of per e-mail contact op. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • verzekeringspolis en een goed leesbare kopie, 
  • een geldig identiteitsbewijs, 
  • verwijsbrief gespecialiseerde GGZ voor psychotherapie

De gesprekken en de administratieve tijd worden in rekening gebracht.

Supervisie en Leertherapie
Voor vragen rond supervisie en leertherapie voor uw opleiding tot gz- en klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater kunt u het beste via e-mail contact opnemen. Dan maken we een telefonische afspraak om uw vragen te bespreken.
Wachttijden

Psychoanalyse: er is op dit moment geen ruimte beschikbaar.

Psychoanalytische psychotherapie: de praktijk is vol en de wachttijd bedraagt momenteel meer dan 8 weken.

U kunt via email of telefonisch tijdens het spreekuur contact opnemen voor nadere informatie.